Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 06.02.2019 15:43:42
Sprememba iz "18.02.2019".
Sprememba datuma 03.01.2019 14:23:46
Sprememba iz "30.01.2019".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna 

Oddaja ponudbe