Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 10.07.2019 14:32:17
Sprememba iz "15.08.2019".
Sprememba datuma 10.07.2019 14:13:30
Sprememba iz "05.08.2019".
Sprememba datuma 02.07.2019 11:13:29
Sprememba iz "22.07.2019".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna 

Oddaja ponudbe