Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 10.06.2020 14:07:32
Sprememba iz "30.06.2020".
Sprememba datuma 12.05.2020 14:13:03
Sprememba iz "01.06.2020".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna