Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 03.02.2023 11:46:35
Sprememba iz "03.02.2023".
Sprememba ure 03.02.2023 11:46:35
Sprememba iz "12:00".
Sprememba datuma 31.01.2023 10:55:25
Sprememba iz "31.01.2023".
Sprememba ure 31.01.2023 10:55:25
Sprememba iz "11:00".
 

Zgodovina:

Sprememba datuma 03.02.2023 11:46:35
Sprememba iz "03.02.2023".
Sprememba ure 03.02.2023 11:46:35
Sprememba iz "13:00".
Sprememba datuma 31.01.2023 10:55:25
Sprememba iz "31.01.2023".
Sprememba ure 31.01.2023 10:55:25
Sprememba iz "12:00".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna