Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročilu

Zgodovina:

Sprememba 09.12.2020 14:39:45
Sprememba iz "Prazno".
 


Zgodovina:

Sprememba datuma 13.01.2021 11:09:28
Sprememba iz "15.01.2021".
Sprememba datuma 28.12.2020 10:37:04
Sprememba iz "30.12.2020".
 

Podrobnosti 

V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično neposredno po izteku roka za oddajo ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine ponudb traja od nekaj sekund pa do največ pol minute).

Oblika predložitve predračuna