Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.11.2022 ob 08:43:47 in je

da2dc1986b9d08468e1d260c89318a6c7e03f640

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.11.2022 ob 08:43:47 je bila

41c58425ceedcdb2dd49e1f70b31c58c82412dac