Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.12.2020 ob 07:57:34 in je

fb6b8e722c670ab7cf6bb45f2beab27a0a266164

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.12.2020 ob 07:57:33 je bila

c06825cbbdc58b82cff654ae94c466a4e3487265