Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.11.2021 ob 08:05:15 in je

77400703280e6d3ce5f005507211cfec5b666edf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.11.2021 ob 08:05:13 je bila

fa9e9556609ee18c01a68b9cceaaa6a8f5f8bb8f