Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.12.2022 ob 09:34:58 in je

4e0445a662b37bd2cff5378bfea19faad082c89b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.12.2022 ob 09:34:58 je bila

eb23111183d0450e21396337b44de74b91017d7a