Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.11.2021 ob 08:07:07 in je

820497ef95ed26de613798a6f830ff6f69de5969

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.11.2021 ob 08:07:07 je bila

5f4d25327e6e301889dbe983b4794671ebe373f4