Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.11.2021 ob 14:15:42 in je

1ac813a5e93027dbab12be520d1854bbf6da85d2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.11.2021 ob 14:15:42 je bila

0aaab6496e593a50cbcfda9a941011b44b2dd286