Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.12.2020 ob 14:45:00 in je

1db4cc50e0ccfde2c4588f84c09c5f1fa34cf14e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.12.2020 ob 14:45:00 je bila

1f51e3cc6e05dfc0741f24e8b0a5eecf78af81a6