Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.12.2022 ob 14:00:26 in je

b2d0ff54e6abd2a2e93ddc1b0fff7e36bbf1086b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.12.2022 ob 14:00:26 je bila

96729aff4773b7f21f8b14778f862d0a362c874c