Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu



Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.12.2019 ob 08:00:03 in je

e3894f346706ba22a291c295a868ca7b70091cc8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.12.2019 ob 09:44:25 je bila

27aeec87ac02d83c171c81ae155ce284d648aafa


Ni prispelih ponudb.