Rok oddaje potekel

Rok oddaje potekel

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave OdpiranjeZapisnik
Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran OBČINA ANKARAN JN003360/2021-B01 2021/05/24 15:0424.05.2021 15:04 2021/06/14 11:0014.06.2021 11:00 1623661201_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 4/ Naročilo št. 4 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/05/14 08:2214.05.2021 08:22 2021/06/10 10:0010.06.2021 10:00 1623312004_opening.pdf
Plazemsko-ultrazvočni atomizer za izdelavo kovinskih prahov INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN003450/2021-W01 2021/05/27 08:4727.05.2021 08:47 2021/06/10 09:0510.06.2021 09:05 1623308703_opening.pdf
Restavriranje stranskih oltarjev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003231/2021-W01 2021/05/24 10:4424.05.2021 10:44 2021/06/10 09:0010.06.2021 09:00 1623308403_opening.pdf
Nakup nosilca za elektro-termo-mehanske meritve tankoplastnih, debeloplastnih vzorcev in vzorcev v obliki ročic (Supply of a holder for electro-thermo-mechanical measurements of thin-film, thick-film samples and cantilevers) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003416/2021-W01 2021/05/26 10:4326.05.2021 10:43 2021/06/08 10:0008.06.2021 10:00 1623139202_opening.pdf
Izgradnja nove geriatrične klinike, urgentnega bloka pri EIPT in novega parkirišča UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002958/2021-B01 2021/05/11 09:5111.05.2021 09:51 2021/06/07 11:0007.06.2021 11:00 1623056402_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema z vertikalno pečjo za kombinirane meritve Seebeckovega pojava, DC prevodnosti in dielektričnosti (Supply and installation of a system with a vertical furnace for measurements of Seebeck effect, DC conductivity and dielectric r INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003415/2021-W01 2021/05/26 10:2726.05.2021 10:27 2021/06/04 10:0004.06.2021 10:00 1622793602_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad - ponovitev ŠOLSKI CENTER CELJE JN003377/2021-W01 2021/05/25 11:4625.05.2021 11:46 2021/05/31 13:0031.05.2021 13:00 1622458802_opening.pdf
Nakup računalniške in komunikacijske opreme EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN002950/2021-W01 2021/05/10 14:3010.05.2021 14:30 2021/05/31 10:0031.05.2021 10:00 1622448003_opening.pdf
Microscope slide printers including consumables ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN002761/2021-W01 2021/05/03 10:5503.05.2021 10:55 2021/05/25 09:0025.05.2021 09:00 1621926002_opening.pdf
NABAVA IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH STANDARDOV / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002885/2021-W01 2021/05/07 11:2807.05.2021 11:28 2021/05/24 10:0024.05.2021 10:00 1621843204_opening.pdf
Izdelava DGC (digital green certificate) NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 2021/05/18 20:5418.05.2021 20:54 2021/05/21 12:0021.05.2021 12:00 1621591205_opening.pdf
Sestav za spektroskopijo z visokimi harmoniki v ekstremnem ultravijoličnem območju z dodatki / Setup for high harmonics-based spectroscopy in extreme ultraviolet energy range with accessories INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002261/2021-B01 2021/04/14 09:1114.04.2021 09:11 2021/05/19 10:0019.05.2021 10:00 1621411203_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad ŠOLSKI CENTER CELJE JN002792/2021-W01 2021/05/04 12:4204.05.2021 12:42 2021/05/14 12:0014.05.2021 12:00 1620986404_opening.pdf
Revitalizacija ovoja objekta Pokopališka 46 v soseski Zelena jama STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002511/2021-W01 2021/04/21 07:5421.04.2021 07:54 2021/05/14 10:0014.05.2021 10:00 1620979202_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih mešanic kontraktorskega betona za izvedbo diafragme primarne obloge silosa odlagališča NSRAO ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN002697/2021-W01 2021/04/28 11:3728.04.2021 11:37 2021/05/12 10:0012.05.2021 10:00 1620806402_opening.pdf
Vzdrževanje in nadgradnja nacionalnega informacijskega sistema za tkiva in celice ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT 2021/04/22 17:2622.04.2021 17:26 2021/05/06 11:0006.05.2021 11:00 1620291603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 3/ Naročilo št. 3 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/04/13 10:1013.04.2021 10:10 2021/05/05 10:0005.05.2021 10:00 1620201605_opening.pdf
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN002160/2021-W01 2021/04/09 10:2909.04.2021 10:29 2021/04/28 10:0028.04.2021 10:00 1619596803_opening.pdf
Dobava in montaža notranje opreme za objekt Sitarjeva hiša OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN002298/2021-W01 2021/04/14 12:2514.04.2021 12:25 2021/04/26 14:0026.04.2021 14:00 1619438402_opening.pdf
Izgradnja hodnika za pešce v vasi Zalog - 2. faza in obnova zunanje ureditve ob cerkvi Sv. Marije v Adergasu OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001700/2021-W01 2021/03/23 13:0023.03.2021 13:00 2021/04/23 09:0023.04.2021 09:00 1619161203_opening.pdf
PRENOVA PROSTOROV PRITLIČJA SSRS GOI dela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001968/2021-W01 2021/04/01 13:0701.04.2021 13:07 2021/04/21 10:0021.04.2021 10:00 1618992002_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu - končna ponudba SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 2021/04/07 11:3707.04.2021 11:37 2021/04/19 11:0019.04.2021 11:00 1618822802_opening.pdf
Nadzor nad izvedbo vzdrževalnih del v najemnih stanovanjih po celotni Sloveniji STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001708/2021-B01 2021/03/22 19:0422.03.2021 19:04 2021/04/19 10:0019.04.2021 10:00 1618819203_opening.pdf
Finančni leasing z dobavo kombiniranega gasilskega vozila JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN001083/2021-B01 2021/02/25 21:0325.02.2021 21:03 2021/04/16 12:0016.04.2021 12:00 1618567203_opening.pdf
Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri gradnji odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN001677/2021-B01 2021/03/20 20:0420.03.2021 20:04 2021/04/16 10:0016.04.2021 10:00 1618560003_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN002042/2021-W01 2021/04/02 14:5002.04.2021 14:50 2021/04/16 10:0016.04.2021 10:00 1618560003_opening.pdf
Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (severni del) OBČINA IZOLA JN000847/2021-B01 2021/02/16 11:1616.02.2021 11:16 2021/04/15 11:0015.04.2021 11:00 1618477202_opening.pdf
Nakup in instalacija 3He kriostata za SQUID magnetometer (Supply and installation of a 3He cryostat for SQUID magnetometer) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN001563/2021-B01 2021/03/17 07:5317.03.2021 07:53 2021/04/14 10:0014.04.2021 10:00 1618387203_opening.pdf
NABAVA (IN INSTALACIJA) VRHUNSKEGA TERMOGRAFSKEGA SISTEMA / SUPPLY (AND INSTALLATION) OF HIGH-END THERMOGRAPHIC SYSTEM INSTITUT JOŽEF STEFAN JN001736/2021-W01 2021/03/23 16:2423.03.2021 16:24 2021/04/08 10:0008.04.2021 10:00 1617868802_opening.pdf
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001188/2021-B01 2021/03/03 08:4603.03.2021 08:46 2021/04/06 09:0006.04.2021 09:00 1617692401_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN001411/2021-W01 2021/03/11 13:2111.03.2021 13:21 2021/03/26 10:0026.03.2021 10:00 1616749203_opening.pdf
Izdelava, vzdrževanje in nadgradnja aplikacije Vpisni postopek za obdobje do konca leta 2023 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JN001089/2021-B01 2021/02/25 21:3425.02.2021 21:34 2021/03/24 11:0024.03.2021 11:00 1616580004_opening.pdf
Izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Dolenjske Toplice s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN000687/2021-B01 2021/02/09 12:1709.02.2021 12:17 2021/03/11 12:0011.03.2021 12:00 1615460402_opening.pdf
Nakup in instalacija baterije suhih celic / Supply and installation of glovebox battery INSTITUT JOŽEF STEFAN JN000851/2021-W01 2021/03/03 10:5403.03.2021 10:54 2021/03/09 10:0009.03.2021 10:00 1615280401_opening.pdf
Nakup urbane opreme OBČINA ANKARAN JN000656/2021-B01 2021/02/09 12:5009.02.2021 12:50 2021/03/08 11:0008.03.2021 11:00 1615197602_opening.pdf
Vzdrževanje bolniških postelj Hill-Rom - pogajanja UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2021/02/25 12:3925.02.2021 12:39 2021/03/05 12:0005.03.2021 12:00 1614942002_opening.pdf
Nakup in instalacija baterije suhih celic / Supply and installation of glovebox battery INSTITUT JOŽEF STEFAN JN000851/2021-W01 2021/02/15 16:2815.02.2021 16:28 2021/03/03 10:0003.03.2021 10:00 1614762002_opening.pdf
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE JN000484/2021-B01 2021/01/29 13:3329.01.2021 13:33 2021/03/02 10:0002.03.2021 10:00 1614675602_opening.pdf
Nakup avtomatskega laboratorijskega sistema za genetske analize kmetijskih rastlin KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000750/2021-W01 2021/02/11 10:1911.02.2021 10:19 2021/02/23 10:0023.02.2021 10:00 1614070803_opening.pdf
Distribucija cepiva proti Covid-19 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 2021/02/12 13:3212.02.2021 13:32 2021/02/22 12:0022.02.2021 12:00 1613991603_opening.pdf
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO JN000352/2021-B01 2021/01/25 08:3925.01.2021 08:39 2021/02/22 10:0022.02.2021 10:00 1613984402_opening.pdf
Nakup dveh monitorjev osebne kontaminacije / Supply of two personal contamination monitors INSTITUT JOŽEF STEFAN JN000423/2021-W01 2021/01/27 10:1327.01.2021 10:13 2021/02/17 10:0017.02.2021 10:00 1613552402_opening.pdf
Storitve fizičnega varovanja NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000229/2021-B01 2021/01/18 16:1918.01.2021 16:19 2021/02/15 10:0015.02.2021 10:00 1613379602_opening.pdf
Nakup in instalacija ionske optike za nanožarek (Supply and installation of an ion optics system for the nanobeam) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007941/2020-B01 2020/12/23 19:3523.12.2020 19:35 2021/02/09 10:0009.02.2021 10:00 1612861203_opening.pdf
Sanacija požarnih loput NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000181/2021-W01 2021/01/15 12:0415.01.2021 12:04 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 1612170003_opening.pdf
SprNza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/23 14:4423.12.2020 14:44 2021/01/29 18:0029.01.2021 18:00 1611939602_opening.pdf
Nakup RFID sistema in triletno vzdrževanje ( Purchase of RFID system and three-year maintenance)-Opomba!-Povabilo je namenjeno samo povabljenemu ponudniku; ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2021/01/12 10:4012.01.2021 10:40 2021/01/28 12:0028.01.2021 12:00 1611831604_opening.pdf
GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 in 52 (2. del) LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN007892/2020-E01 2020/12/22 10:0922.12.2020 10:09 2021/01/25 10:0025.01.2021 10:00 1611565202_opening.pdf
Vzdrževanje RTG aparata ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN007661/2020-W01 2020/12/09 14:2409.12.2020 14:24 2021/01/22 10:0022.01.2021 10:00 1611306004_opening.pdf
Dobava živil za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007940/2020-B01 2020/12/23 08:4423.12.2020 08:44 2021/01/20 11:0020.01.2021 11:00 1611136808_opening.pdf
PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE SORTIRNIH SISTEMOV (MAINTENANCE OF BANKNOTE SORTING SYSTEMS) BANKA SLOVENIJE JN007854/2020-B01 2021/01/14 11:3414.01.2021 11:34 2021/01/20 10:0020.01.2021 10:00 1611133208_opening.pdf
Nakup teleskopskega detektorja Ge-Si / Supply of Ge-Si telescope detector INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008067/2020-W01 2020/12/30 12:5130.12.2020 12:51 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701204_opening.pdf
Nakup RHEED sistema s pripadajočo opremo (Supply of a RHEED system with corresponding equipment) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008089/2020-W01 2020/12/31 12:1131.12.2020 12:11 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701205_opening.pdf
Okolju prijazne storitve pranja, likanja in vzdrževanja perila NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000014/2021-W01 2021/01/05 09:3505.01.2021 09:35 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701206_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema gama spektrometrije / Supply and installation of a gamma spectroscopy system INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008022/2020-W01 2020/12/28 10:5028.12.2020 10:50 2021/01/14 10:0014.01.2021 10:00 1610614803_opening.pdf
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007249/2020-B01 2020/11/20 09:0020.11.2020 09:00 2021/01/13 09:0013.01.2021 09:00 1610524804_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu - prva ponudba SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 2020/12/15 13:4815.12.2020 13:48 2021/01/12 10:0012.01.2021 10:00 1610442003_opening.pdf
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD 2020/12/24 12:4524.12.2020 12:45 2021/01/05 12:0005.01.2021 12:00 1609844403_opening.pdf
Vzdrževanje zunanji površin za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007579/2020-B01 2020/12/07 10:3807.12.2020 10:38 2021/01/05 11:0005.01.2021 11:00 1609840802_opening.pdf
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC - pogajanja JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2020/12/24 08:5224.12.2020 08:52 2020/12/30 10:0030.12.2020 10:00 1609318803_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil DOM POČITKA MENGEŠ JN007548/2020-B01 2020/12/04 08:0704.12.2020 08:07 2020/12/29 10:0029.12.2020 10:00 1609232403_opening.pdf
Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007714/2020-W01 2020/12/11 11:5511.12.2020 11:55 2020/12/29 10:0029.12.2020 10:00 1609232404_opening.pdf
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007737/2020-W01 2020/12/14 12:4114.12.2020 12:41 2020/12/28 12:0028.12.2020 12:00 1609153215_opening.pdf
Dobava električne energije 2021 - 2025 OBČINA ANKARAN JN007419/2020-B01 2020/11/27 09:0327.11.2020 09:03 2020/12/24 10:0024.12.2020 10:00 1608800408_opening.pdf
ACSza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/15 08:0215.12.2020 08:02 2020/12/24 07:0024.12.2020 07:00 1608789604_opening.pdf
JSTORza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/17 07:5717.12.2020 07:57 2020/12/24 07:0024.12.2020 07:00 1608789606_opening.pdf
Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme proizvajalca Hologic in dobava kompatibilnih potrošnih materialov za to opremo ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/12/07 09:0307.12.2020 09:03 2020/12/23 12:0023.12.2020 12:00 1608721202_opening.pdf
Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007255/2020-B01 2020/11/20 09:5520.11.2020 09:55 2020/12/16 11:0016.12.2020 11:00 1608112803_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA FEMTOSEKUNDNEGA NASTAVLJIVEGA LASERJA / SUPPLY AND INSTALLATION OF A FEMTOSECOND TUNABLE LASER INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007468/2020-B01 2020/11/30 14:0330.11.2020 14:03 2020/12/15 10:0015.12.2020 10:00 1608022803_opening.pdf
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007294/2020-W01 2020/11/20 14:0620.11.2020 14:06 2020/12/08 10:0008.12.2020 10:00 1607418013_opening.pdf
Prevoz osnovnošolskih otrok v letih 2021 - 2024 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006649/2020 2020/10/26 12:4526.10.2020 12:45 2020/12/01 09:0001.12.2020 09:00 1606809603_opening.pdf
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN006864/2020-B01 2020/11/03 17:3203.11.2020 17:32 2020/11/30 10:0030.11.2020 10:00 1606726804_opening.pdf
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/29 11:1629.10.2020 11:16 2020/11/27 12:0027.11.2020 12:00 1606474807_opening.pdf
Opremljanje skupnosti za mlade Gerbičeva STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006655/2020-B01 2020/10/23 18:2323.10.2020 18:23 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381207_opening.pdf
Storitve čiščenja DOM POČITKA MENGEŠ JN006758/2020-B01 2020/10/29 21:3529.10.2020 21:35 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381208_opening.pdf
Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za podporo delovanju jamstvenega in preživninskega sklada JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2020/11/23 16:1323.11.2020 16:13 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381208_opening.pdf
Rekonstrukcija sistema požarne varnosti in sanacija požarnih loput NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN006712/2020-B01 2020/10/28 08:0528.10.2020 08:05 2020/11/24 10:0024.11.2020 10:00 1606208404_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del zaradi težav s talno vlago na lokaciji Borovnica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006716/2020-W01 2020/10/28 07:5328.10.2020 07:53 2020/11/11 10:0011.11.2020 10:00 1605085205_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ JN006293/2020-B01 2020/10/14 09:4614.10.2020 09:46 2020/11/09 10:0009.11.2020 10:00 1604912409_opening.pdf
Dobava in montaža telefonske centrale UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006507/2020-W01 2020/10/20 10:4920.10.2020 10:49 2020/11/04 11:0004.11.2020 11:00 1604484003_opening.pdf
Nakup in instalacija magnetometra s tresočim vzorcem s temperaturno in atmosfersko regulacijo (Supply and installation of a vibrating sample magnetometer with temperature and atmospheric regulation) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN006231/2020-B01 2020/10/09 14:1609.10.2020 14:16 2020/11/04 10:0004.11.2020 10:00 1604480404_opening.pdf
ZAVAROVALNE STORITVE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005810/2020-B01 2020/09/22 07:5622.09.2020 07:56 2020/11/03 09:0003.11.2020 09:00 1604390403_opening.pdf
Nakup zaščitnih mask FFP2 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006483/2020-W01 2020/10/19 15:1419.10.2020 15:14 2020/10/29 11:0029.10.2020 11:00 1603965607_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2021 - 2022 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006125/2020-B01 2020/10/06 10:4206.10.2020 10:42 2020/10/28 09:0028.10.2020 09:00 1603872003_opening.pdf
Nakup sistema hitrega sintranja pod pritiskom in manipulacije vzorca v kontrolirani zaščitni atmosferi (Supply of a fast sintering system under pressure and sample manipulation in a controlled protective atmosphere) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN006230/2020-W01 2020/10/09 11:2009.10.2020 11:20 2020/10/27 10:0027.10.2020 10:00 1603789207_opening.pdf
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/16 10:5116.10.2020 10:51 2020/10/26 12:0026.10.2020 12:00 1603710003_opening.pdf
Kanalizacija Dvorje - sever OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004709/2020-B01 2020/07/24 10:1324.07.2020 10:13 2020/10/22 09:0022.10.2020 09:00 1603350004_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006137/2020-W01 2020/10/06 14:1606.10.2020 14:16 2020/10/20 10:0020.10.2020 10:00 1603180801_opening.pdf
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005912/2020-W01 2020/09/25 10:3125.09.2020 10:31 2020/10/15 10:0015.10.2020 10:00 1602748804_opening.pdf
ESMIG CONNECTIVITY No.2 BANKA SLOVENIJE 2020/10/08 10:1408.10.2020 10:14 2020/10/09 10:0009.10.2020 10:00 1602230415_opening.pdf
Analiza, razvoj, vpeljava in vzdrževanje informacijskega sistema za projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih" MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JN005567/2020-B01 2020/09/09 07:5109.09.2020 07:51 2020/10/08 13:0008.10.2020 13:00 1602154809_opening.pdf
Izgradnja krožišča - rondo Trata OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004572/2020-B01 2020/07/20 10:1320.07.2020 10:13 2020/10/07 09:0007.10.2020 09:00 1602054007_opening.pdf
Odkup projektne dokumentacije za Blok 2 in Blok 1 stanovanjske soseske Nad Dolinsko III. Faza STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/09/29 07:4829.09.2020 07:48 2020/10/01 14:0001.10.2020 14:00 1601553603_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto – III. faza STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/09/29 07:5029.09.2020 07:50 2020/10/01 14:0001.10.2020 14:00 1601553606_opening.pdf
Nakup plovila za pobiranje odpadkov z ladij LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., GRADBENIŠTVO, PROIZVODNE IN DRUGE STORITVE V KOPENSKE JN005574/2020-W01 2020/09/09 10:4009.09.2020 10:40 2020/09/30 10:0030.09.2020 10:00 1601452803_opening.pdf
Nakup zdravil iz krvi ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN005301/2020-B01 2020/08/26 10:0726.08.2020 10:07 2020/09/21 10:0021.09.2020 10:00 1600675203_opening.pdf
Čiščenje prostorov za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005228/2020-B01 2020/08/21 14:2121.08.2020 14:21 2020/09/18 11:0018.09.2020 11:00 1600419603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 2/ Naročilo št. 2 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/09/01 10:0201.09.2020 10:02 2020/09/18 10:0018.09.2020 10:00 1600416003_opening.pdf
Nakup sistema za zajem gibanja s pasivnimi markerji (Supply of motion tracking system with passive markers) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005307/2020-W01 2020/09/09 10:3509.09.2020 10:35 2020/09/15 10:0015.09.2020 10:00 1600156816_opening.pdf
Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004332/2020-E01 2020/07/23 11:5523.07.2020 11:55 2020/09/10 10:0010.09.2020 10:00 1599724806_opening.pdf
Nakup sistema za zajem gibanja s pasivnimi markerji (Supply of motion tracking system with passive markers) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN005307/2020-W01 2020/08/26 13:4626.08.2020 13:46 2020/09/09 10:0009.09.2020 10:00 1599638402_opening.pdf
Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov Dolgi most Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004356/2020-B01 2020/07/09 15:2309.07.2020 15:23 2020/09/07 10:0007.09.2020 10:00 1599465621_opening.pdf
Nakup zaščitnih mask UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005293/2020-W01 2020/08/25 14:5125.08.2020 14:51 2020/09/04 11:0004.09.2020 11:00 1599210004_opening.pdf
Odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005056/2020-W01 2020/08/12 10:1712.08.2020 10:17 2020/09/02 12:0002.09.2020 12:00 1599040820_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje - ponovitev UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005168/2020-W01 2020/08/18 11:5718.08.2020 11:57 2020/09/02 11:0002.09.2020 11:00 1599037205_opening.pdf
Nadzor nad gradnjo večstanovanjskih objektov Dolgi most v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004872/2020-W01 2020/08/03 13:4903.08.2020 13:49 2020/09/01 10:0001.09.2020 10:00 1598947208_opening.pdf
Nujni letalski prevozi organov in tkiv za presaditve s kratkim odzivnim časom 2020 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT / 2020/08/04 13:0104.08.2020 13:01 2020/08/25 11:0025.08.2020 11:00 1598346004_opening.pdf
Izvedba inženiring storitev pri gradnji NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN004312/2020-B01 2020/07/07 16:2807.07.2020 16:28 2020/08/20 11:0020.08.2020 11:00 1597914004_opening.pdf
Nakup in implementacija požarnih pregrad nove generacije ter vzdrževanje za obdobje petih let AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN004670/2020-W01 2020/07/23 14:2723.07.2020 14:27 2020/08/20 10:0020.08.2020 10:00 1597910404_opening.pdf
Nakup in instalacija UHV sistemov za premikanje grelnika in tarč v sistemu za pulzno lasersko nanašanje (Supply and installation of a UHV heater- and target stage for a pulsed laser depostion system) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004430/2020-W01 2020/07/14 20:1414.07.2020 20:14 2020/08/14 10:0014.08.2020 10:00 1597392009_opening.pdf
Dobava potrošnega materiala Abbott in vzdrževanje aparatov Arhitect in Ruby-pogajanja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN 08/2020 2020/08/10 15:1410.08.2020 15:14 2020/08/13 09:0013.08.2020 09:00 1597302003_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004211/2020-B01 2020/07/03 09:0503.07.2020 09:05 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00 1597046403_opening.pdf
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco - Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004428/2020-B01 2020/07/14 08:3514.07.2020 08:35 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00 1597046404_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004117/2020-B01 2020/06/29 13:0829.06.2020 13:08 2020/08/07 09:0007.08.2020 09:00 1596783605_opening.pdf
Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004542/2020-W01 2020/07/17 09:3917.07.2020 09:39 2020/07/31 10:0031.07.2020 10:00 1596182406_opening.pdf
Digitalizacija listkovnih zbirk ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004552/2020-W01 2020/07/17 12:0917.07.2020 12:09 2020/07/30 10:0030.07.2020 10:00 1596096012_opening.pdf
Najem diskovnih polj NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004072/2020-B01 2020/06/25 19:0825.06.2020 19:08 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581206_opening.pdf
Posredovanje letalskih prevozov za prevoz organov in tkiv za presaditve ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN004090/2020-B01 2020/06/26 08:1326.06.2020 08:13 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581206_opening.pdf
Dobava materiala za popravila in vzdrževanje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004089/2020-B01 2020/06/26 09:2826.06.2020 09:28 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581207_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN004093/2020-B01 2020/06/26 07:5326.06.2020 07:53 2020/07/24 10:0024.07.2020 10:00 1595577603_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004303/2020-W01 2020/07/07 14:5407.07.2020 14:54 2020/07/23 11:0023.07.2020 11:00 1595494805_opening.pdf
Najem zagatnic za varovanje gradbene jame Novo Brdo Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/07/17 13:4817.07.2020 13:48 2020/07/23 10:0023.07.2020 10:00 1595491204_opening.pdf
Kontrolni sistem pospeševalnika tandetron, 2 MV, Ljubljana (Control system for tandetron accelerator, Ljubljana 2 MV tandetron) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003826/2020-B01 2020/06/16 21:0816.06.2020 21:08 2020/07/22 10:0022.07.2020 10:00 1595404802_opening.pdf
Dobava in montaža dveh energetskih transformatorjev 31,5 MVA, ONAN, 50dB na temelj v RTP 110/20kV Postojna SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003677/2020-E01 2020/06/19 07:1819.06.2020 07:18 2020/07/20 09:0020.07.2020 09:00 1595228408_opening.pdf
Dobava pisarniškega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003910/2020-B01 2020/06/19 10:4619.06.2020 10:46 2020/07/17 11:0017.07.2020 11:00 1594976407_opening.pdf
Nakup EuroHPC-RIVR superračunalnika VEGA INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI JN002617/2020-B01 2020/04/27 22:3727.04.2020 22:37 2020/07/13 12:0013.07.2020 12:00 1594634403_opening.pdf
Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, v Novem mestu STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004191/2020-W01 2020/07/02 10:0402.07.2020 10:04 2020/07/13 10:0013.07.2020 10:00 1594627215_opening.pdf
Storitve vzdrževanja IKT 2020-2024 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004190/2020-W01 2020/07/02 08:4402.07.2020 08:44 2020/07/10 10:0010.07.2020 10:00 1594368004_opening.pdf
Dobava potrošnega materiala Abbott in vzdrževanje aparatov Arhitect in Ruby ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN 08/2020 2020/06/16 10:1716.06.2020 10:17 2020/07/07 10:0007.07.2020 10:00 1594108802_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2020-2024 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN003548/2020-B01 2020/06/08 09:4608.06.2020 09:46 2020/07/06 11:0006.07.2020 11:00 1594026003_opening.pdf
Izdelava OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003862/2020-W01 2020/06/17 14:0917.06.2020 14:09 2020/07/01 10:0001.07.2020 10:00 1593590420_opening.pdf
Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003846/2020-W01 2020/06/17 08:5217.06.2020 08:52 2020/06/30 10:0030.06.2020 10:00 1593504003_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje 4 let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN003286/2020-B01 2020/05/26 19:2826.05.2020 19:28 2020/06/24 10:0024.06.2020 10:00 1592985619_opening.pdf
Maintenance of Operating Tables Sordina ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/06/12 09:5812.06.2020 09:58 2020/06/22 14:0022.06.2020 14:00 1592827208_opening.pdf
Izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5, Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003621/2020-W01 2020/06/09 10:4909.06.2020 10:49 2020/06/18 10:0018.06.2020 10:00 1592467207_opening.pdf
Rekonstrukcija specialnih učilnic na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN003225/2020-W01 2020/05/25 13:4725.05.2020 13:47 2020/06/09 12:0009.06.2020 12:00 1591696809_opening.pdf
Accreditation according to OECI standards ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/05/21 09:2621.05.2020 09:26 2020/06/09 10:0009.06.2020 10:00 1591689646_opening.pdf
Nakup in dobava vozil ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN003367/2020-W01 2020/05/29 08:4129.05.2020 08:41 2020/06/09 10:0009.06.2020 10:00 1591689654_opening.pdf
Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011 OBČINA BLED JN002495/2020-B01 2020/04/21 20:1921.04.2020 20:19 2020/06/08 11:0108.06.2020 11:01 1591606862_opening.pdf
Obnova pritličnih paviljonov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003149/2020-W01 2020/05/21 08:4221.05.2020 08:42 2020/06/08 11:0108.06.2020 11:01 1591606864_opening.pdf
Nakup, implementacija in vzdrževanje diskovnega polja AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003128/2020-W01 2020/05/20 11:1420.05.2020 11:14 2020/06/04 10:0004.06.2020 10:00 1591257611_opening.pdf
Dobava živil 2020 - 2024 sklopi 1 do 3 OBČINA ANKARAN JN002751/2020-B01 2020/05/05 13:1905.05.2020 13:19 2020/06/03 11:0003.06.2020 11:00 1591174803_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC HRASTNIK JN002934/2020-W01 2020/05/13 10:4813.05.2020 10:48 2020/06/03 10:0003.06.2020 10:00 1591171212_opening.pdf
Storitve avioblagovnega skladišča Zračna luka Zagreb-povabilo je namenjeno samo povabljenemu podnuniku-ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2020/05/22 11:1722.05.2020 11:17 2020/06/01 12:0001.06.2020 12:00 1591005611_opening.pdf
ESMIG CONNECTIVITY BANKA SLOVENIJE 2020/04/08 14:2108.04.2020 14:21 2020/05/29 16:0029.05.2020 16:00 1590760810_opening.pdf
Nakup in instalacija SNOM mikroskopa / Supply and installation of SNOM microscope INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002707/2020-W01 2020/04/30 15:4130.04.2020 15:41 2020/05/21 10:0021.05.2020 10:00 1590048010_opening.pdf
Grelna roka z rotacijo in linearnim pomikom za visoki vakuum / Heating stage with rotation and linear transfer for high vacuum INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002356/2020-W01 2020/04/14 12:3814.04.2020 12:38 2020/05/18 14:0018.05.2020 14:00 1589803208_opening.pdf
Nakup in dobava živil 2020-2024 OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA JN002446/2020-B01 2020/04/20 10:1020.04.2020 10:10 2020/05/18 10:0018.05.2020 10:00 1589788808_opening.pdf
Nakup in instalacija nano diferenčnega dinamičnega fluorimetra (Supply and installation of a nano differential scanning fluorimeter) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002608/2020-W01 2020/04/24 20:1224.04.2020 20:12 2020/05/14 10:0014.05.2020 10:00 1589443210_opening.pdf
Podatkovna in oblikovna razširitev portala Fran v letih 2020 in 2021 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI / 2020/05/04 09:2404.05.2020 09:24 2020/05/12 10:0012.05.2020 10:00 1589270405_opening.pdf
Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Pšenična Polica OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001928/2020-B01 2020/03/24 14:4124.03.2020 14:41 2020/05/12 09:0012.05.2020 09:00 1589266806_opening.pdf
Sistemska administracija in podpora IT storitvam UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002526/2020-W01 2020/04/22 11:4022.04.2020 11:40 2020/05/06 11:0006.05.2020 11:00 1588755609_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2020-2024 ŠOLSKI CENTER CELJE JN002377/2020-W01 2020/04/15 10:3015.04.2020 10:30 2020/05/04 10:0004.05.2020 10:00 1588579211_opening.pdf
Vzdrževanje programa Birpis21 in pripadajočih modulov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2020/04/22 13:0122.04.2020 13:01 2020/04/30 11:0030.04.2020 11:00 1588237217_opening.pdf
Nakup spektrometra za Augerjevo elektronsko spektroskopijo (Supply of a spectrometer for Auger electron spectroscopy) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002346/2020-W01 2020/04/14 16:4414.04.2020 16:44 2020/04/28 10:0028.04.2020 10:00 1588060816_opening.pdf
Nakup in instalacija močnostnega plazemskega sistema za nanose tankih plasti s plazmo molekularnih plinov na vzorce večjih dimenzij (Supply and installation of a plasma system for deposition of thin films by molecular gaseous plasma on large samples) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002244/2020-W01 2020/04/07 20:4307.04.2020 20:43 2020/04/23 10:0023.04.2020 10:00 1587628818_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - PHASE II, FAZA II BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/03/11 14:4911.03.2020 14:49 2020/04/21 10:0021.04.2020 10:00 1587456019_opening.pdf
Dobava živil 2020 - 2024 OBČINA ANKARAN JN001786/2020-B01 2020/03/18 09:3518.03.2020 09:35 2020/04/15 11:0015.04.2020 11:00 1586941208_opening.pdf
Priprava dnevno toplih obrokov dijaške prehrane v prostorih naročnika 2020-2023 ŠOLSKI CENTER CELJE / 2020/04/02 13:0502.04.2020 13:05 2020/04/15 10:0015.04.2020 10:00 1586937612_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno skupaj z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000857/2020-B01 2020/02/13 14:0413.02.2020 14:04 2020/04/15 09:0015.04.2020 09:00 1586934008_opening.pdf
Storitve fiksne in mobilne telefonije CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA JN001511/2020-W01 2020/03/09 12:2409.03.2020 12:24 2020/04/06 11:0006.04.2020 11:00 1586163609_opening.pdf
Koregistrirani hiperspektralni kameri z brezpilotnim letalnikom - pogajanja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 2020/03/27 09:4427.03.2020 09:44 2020/04/01 10:0001.04.2020 10:00 1585728007_opening.pdf
Zamenjava parketa v športni dvorani OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001286/2020-W01 2020/03/02 14:3002.03.2020 14:30 2020/04/01 09:0001.04.2020 09:00 1585724416_opening.pdf
Izvajanje storitev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev OBČINA ANKARAN JN001739/2020-W01 2020/03/16 11:4816.03.2020 11:48 2020/03/30 11:0030.03.2020 11:00 1585558808_opening.pdf
Nadgradnje podatkovnega skladišča IISA v obdobju 2020 2024 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN001238/2020-B01 2020/02/28 09:3428.02.2020 09:34 2020/03/27 10:0027.03.2020 10:00 1585299604_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje 4 let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN001141/2020-B01 2020/02/25 08:5025.02.2020 08:50 2020/03/25 10:0025.03.2020 10:00 1585126809_opening.pdf
Storitve varovanja 2020 - 2024 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000880/2020-B01 2020/02/14 08:4014.02.2020 08:40 2020/03/16 11:0016.03.2020 11:00 1584352801_opening.pdf
Koregistrirani hiperspektralni kameri z brezpilotnim letalnikom KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN001433/2020-W01 2020/03/05 14:0905.03.2020 14:09 2020/03/16 11:0016.03.2020 11:00 1584352802_opening.pdf
Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop" OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000892/2020-W01 2020/02/14 10:4414.02.2020 10:44 2020/03/05 10:0005.03.2020 10:00 1583398802_opening.pdf
Nakup NIT instrumenta za analizo zrnja in moke KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000984/2020-W01 2020/02/18 12:0218.02.2020 12:02 2020/03/04 11:0004.03.2020 11:00 1583316008_opening.pdf
Storitve nadgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema sklada 2020 do 2023 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN000373/2020-B01 2020/01/24 08:5724.01.2020 08:57 2020/02/26 11:0026.02.2020 11:00 1582711204_opening.pdf
Sanacija vodovodnega omrežja v objektu EGP UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000697/2020-B01 2020/02/06 14:0206.02.2020 14:02 2020/02/25 11:0025.02.2020 11:00 1582624805_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN000346/2020-B01 2020/01/23 09:1023.01.2020 09:10 2020/02/25 10:0025.02.2020 10:00 1582621205_opening.pdf
Izgradnja dostopne poti, FE C1, Novo Brdo STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/02/19 09:4919.02.2020 09:49 2020/02/25 10:0025.02.2020 10:00 1582621207_opening.pdf
Odstranitev objekta (skedenj) in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo odstranitve (PZI) ter načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000906/2020-W01 2020/02/14 14:0014.02.2020 14:00 2020/02/24 11:0024.02.2020 11:00 1582538404_opening.pdf
Izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo 76 stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju (nakup stanovanj po Javnem Pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 2017) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000794/2020-W01 2020/02/11 10:4311.02.2020 10:43 2020/02/24 10:0024.02.2020 10:00 1582534804_opening.pdf
Najem Microsoft OVS licenc za obdobje treh let ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN000671/2020-W01 2020/02/05 14:1805.02.2020 14:18 2020/02/19 13:0019.02.2020 13:00 1582113604_opening.pdf
Nakup pohištvene opreme ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000524/2020-W01 2020/01/30 14:0130.01.2020 14:01 2020/02/14 10:0014.02.2020 10:00 1581670804_opening.pdf
Nadgradnja in razširitev registracijskega IS v okviru celovite rešitve Kadris 4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2020/02/04 13:5104.02.2020 13:51 2020/02/10 12:0010.02.2020 12:00 1581332405_opening.pdf
Nakup radioaktivnega vira Cs-137 (Supply of a radioactive source Cs-137) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008796/2019-W01 2019/12/20 16:2520.12.2019 16:25 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00 1580461207_opening.pdf
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000206/2020-W01 2020/01/16 12:4416.01.2020 12:44 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00 1580461210_opening.pdf
Zavarovanje izstrelitve satelita CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJE JN000260/2020-W01 2020/01/20 09:5020.01.2020 09:50 2020/01/29 13:0029.01.2020 13:00 1580299205_opening.pdf
Nakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN008765/2019-B01 2019/12/19 08:5719.12.2019 08:57 2020/01/23 10:0023.01.2020 10:00 1579770003_opening.pdf
Storitve inženirja in nadzornika pri gradnji projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008261/2019-B01 2019/11/27 13:5927.11.2019 13:59 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683603_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v garaži na lokaciji Savska cesta 18a-c, Kranj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000053/2020-W01 2020/01/09 09:2109.01.2020 09:21 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683603_opening.pdf
Storitve mobilne telefonije 2020-2024 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000080/2020-W01 2020/01/09 14:5709.01.2020 14:57 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683604_opening.pdf
Nakup in instalacija rentgenskega sistema (Supply and installation of a X-Ray system) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN008755/2019-W01 2019/12/18 15:3318.12.2019 15:33 2020/01/21 10:0021.01.2020 10:00 1579597204_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC VRHOVCI JN008836/2019-B01 2019/12/23 09:1323.12.2019 09:13 2020/01/20 10:0020.01.2020 10:00 1579510805_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK JN008762/2019-B01 2019/12/19 08:1719.12.2019 08:17 2020/01/16 10:0016.01.2020 10:00 1579165208_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenči OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008919/2019-W01 2019/12/27 10:3927.12.2019 10:39 2020/01/15 12:0015.01.2020 12:00 1579086006_opening.pdf
Nakup zmogljivega NIR analizatorja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008774/2019-W01 2019/12/19 11:5119.12.2019 11:51 2020/01/15 11:0015.01.2020 11:00 1579082403_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje 5. let KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 2019/12/27 12:5927.12.2019 12:59 2020/01/07 11:0007.01.2020 11:00 1578391205_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/12/30 14:1730.12.2019 14:17 2020/01/07 11:0007.01.2020 11:00 1578391207_opening.pdf
Najem in vzdrževanje dokumentnega sistema in e-hrambe ter priprava notranjih pravil NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN008198/2019-B01 2019/11/25 09:0425.11.2019 09:04 2019/12/23 10:0023.12.2019 10:00 1577091603_opening.pdf
WilLza 2020(pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2019/12/18 09:4418.12.2019 09:44 2019/12/23 08:0023.12.2019 08:00 1577084403_opening.pdf
Zavarovalne storitve KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008364/2019-W01 2019/12/02 10:5502.12.2019 10:55 2019/12/20 11:0020.12.2019 11:00 1576836002_opening.pdf
Dodatna javna razgrnitev OPN Ankaran OBČINA ANKARAN 2019/12/17 11:2017.12.2019 11:20 2019/12/17 15:0017.12.2019 15:00 1576591204_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2020 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008250/2019-W01 2019/11/26 13:1126.11.2019 13:11 2019/12/06 11:0006.12.2019 11:00 1575626403_opening.pdf
Nakup in dobava pisarniškega materiala UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN007984/2019-W01 2019/11/15 13:0915.11.2019 13:09 2019/12/04 10:0004.12.2019 10:00 1575450005_opening.pdf
Nakup in dobava živil DOM STAREJŠIH LOGATEC JN007649/2019-B01 2019/11/04 11:5904.11.2019 11:59 2019/12/02 10:0002.12.2019 10:00 1575277207_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007525/2019-B01 2019/10/26 20:3526.10.2019 20:35 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018004_opening.pdf
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007663/2019-B01 2019/10/31 09:4731.10.2019 09:47 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007881/2019-W01 2019/11/12 12:5612.11.2019 12:56 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote DSL DOM STAREJŠIH LOGATEC JN007953/2019-W01 2019/11/14 15:2814.11.2019 15:28 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
Pranje perila za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007654/2019-B01 2019/10/31 09:4931.10.2019 09:49 2019/11/28 11:0028.11.2019 11:00 1574935202_opening.pdf
Storitve ravnanja z odpadki UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007896/2019-W01 2019/11/13 11:5613.11.2019 11:56 2019/11/28 08:0028.11.2019 08:00 1574924404_opening.pdf
Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN007985/2019-W01 2019/11/15 12:3515.11.2019 12:35 2019/11/26 10:0026.11.2019 10:00 1574758821_opening.pdf
Sistem za NAT presejalno testiranje krvodajalcev ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN007483/2019-B01 2019/10/25 08:4625.10.2019 08:46 2019/11/22 10:0022.11.2019 10:00 1574413203_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN007771/2019-W01 2019/11/07 14:2207.11.2019 14:22 2019/11/15 10:0015.11.2019 10:00 1573808402_opening.pdf
Nakup licenc in vzpostavitev dokumentnega sistema JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007551/2019-W01 2019/10/28 13:5128.10.2019 13:51 2019/11/14 11:0014.11.2019 11:00 1573725603_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje dveh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN007705/2019-W01 2019/11/05 15:0805.11.2019 15:08 2019/11/12 12:0012.11.2019 12:00 1573556403_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007071/2019-W01 2019/10/10 15:0910.10.2019 15:09 2019/11/06 09:0006.11.2019 09:00 1573027203_opening.pdf
Ureditvena dela na zemljišču v lasti SSRS v občini Lukovica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007546/2019-W01 2019/10/28 09:4828.10.2019 09:48 2019/11/05 10:0005.11.2019 10:00 1572944403_opening.pdf
Storitve prevozov organov in tkiv za obdobje 4 let ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN007198/2019-W01 2019/10/15 11:2115.10.2019 11:21 2019/11/04 12:0004.11.2019 12:00 1572865202_opening.pdf
Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007346/2019-W01 2019/10/21 13:2621.10.2019 13:26 2019/10/30 10:0030.10.2019 10:00 1572426003_opening.pdf
Nakup, implementacija in vzdrževanje sistema SIEM AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN007041/2019-W01 2019/10/09 15:0909.10.2019 15:09 2019/10/29 10:0029.10.2019 10:00 1572339603_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN007079/2019-W01 2019/10/10 10:3710.10.2019 10:37 2019/10/25 10:0025.10.2019 10:00 1571990403_opening.pdf
Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004869/2019-B01 2019/07/11 07:5811.07.2019 07:58 2019/10/24 10:0024.10.2019 10:00 1571904010_opening.pdf
Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN006819/2019-B01 2019/10/01 13:4401.10.2019 13:44 2019/10/22 10:0022.10.2019 10:00 1571731203_opening.pdf
Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN006818/2019-W01 2019/10/01 13:4701.10.2019 13:47 2019/10/22 10:0022.10.2019 10:00 1571731206_opening.pdf
Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006793/2019-W01 2019/09/30 13:1030.09.2019 13:10 2019/10/21 12:0021.10.2019 12:00 1571652011_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje treh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006906/2019-W01 2019/10/04 13:0104.10.2019 13:01 2019/10/21 12:0021.10.2019 12:00 1571652012_opening.pdf
Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack) OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006435/2019-W01 2019/09/17 12:1117.09.2019 12:11 2019/10/17 09:0017.10.2019 09:00 1571295603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2019/10/03 14:0603.10.2019 14:06 2019/10/14 10:0014.10.2019 10:00 1571040001_opening.pdf
Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana / Supply of laboratory mice for Institute of Oncology Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN006460/2019-W01 2019/09/17 13:0217.09.2019 13:02 2019/10/11 10:0011.10.2019 10:00 1570780803_opening.pdf
Projekt za izvedbo protipoplavnih ukrepov v občini Dobrepolje OBČINA DOBREPOLJE 2019/10/02 11:3602.10.2019 11:36 2019/10/10 16:0010.10.2019 16:00 1570716003_opening.pdf
Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006808/2019-W01 2019/10/01 10:5401.10.2019 10:54 2019/10/09 10:0009.10.2019 10:00 1570608005_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje treh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006327/2019-W01 2019/09/11 09:1911.09.2019 09:19 2019/09/25 14:0025.09.2019 14:00 1569412803_opening.pdf
Navodila za projektiranje večstanovanjskih objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006320/2019-W01 2019/09/10 14:2110.09.2019 14:21 2019/09/20 10:0020.09.2019 10:00 1568966402_opening.pdf
Oprema za procesiranje vzorcev KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN006285/2019-W01 2019/09/09 15:2909.09.2019 15:29 2019/09/19 11:0019.09.2019 11:00 1568883613_opening.pdf
Nakup in dobava živil - ponovitev Sklopa 18 Splošno prehrambeno blago A DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN006120/2019-W01 2019/09/02 12:2302.09.2019 12:23 2019/09/16 10:0016.09.2019 10:00 1568620803_opening.pdf
Nakup medicinske opreme za potrebe novega Satelitskega urgentnega centra ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN006003/2019-W01 2019/08/27 12:4827.08.2019 12:48 2019/09/11 10:0011.09.2019 10:00 1568188802_opening.pdf
Arheološka izkopanja in raziskave pri gradnji fekalne kanalizacije v naselju Cerklje na Gorenjskem - center OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 2019/09/03 12:3203.09.2019 12:32 2019/09/09 12:0009.09.2019 12:00 1568023205_opening.pdf
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005502/2019-B01 2019/09/02 11:4402.09.2019 11:44 2019/09/06 10:0006.09.2019 10:00 1567756803_opening.pdf
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU)/Upgrade of Letter Sorting Machines (LSMs) POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2019/09/03 11:3503.09.2019 11:35 2019/09/04 12:0004.09.2019 12:00 1567591211_opening.pdf
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2023 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005901/2019-W01 2019/08/22 09:0922.08.2019 09:09 2019/09/03 10:0003.09.2019 10:00 1567497602_opening.pdf
Obnova vodovoda Glinje - Šmartno OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005411/2019-W01 2019/08/27 08:4527.08.2019 08:45 2019/09/03 09:0003.09.2019 09:00 1567494003_opening.pdf
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005502/2019-B01 2019/08/02 08:4102.08.2019 08:41 2019/09/02 10:0002.09.2019 10:00 1567411201_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005376/2019-W01 2019/07/29 13:2129.07.2019 13:21 2019/08/28 09:0028.08.2019 09:00 1566975602_opening.pdf
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005327/2019-W01 2019/07/26 08:1526.07.2019 08:15 2019/08/27 09:0027.08.2019 09:00 1566889202_opening.pdf
Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005564/2019-W01 2019/08/05 14:0705.08.2019 14:07 2019/08/26 13:0026.08.2019 13:00 1566817203_opening.pdf
Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005474/2019-W01 2019/08/01 09:0101.08.2019 09:01 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806405_opening.pdf
Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005570/2019-W01 2019/08/06 11:3906.08.2019 11:39 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806406_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih betonskih mešanic za izvedbo sekundarne armiranobetonske obloge silosa odlagališča NSRAO ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN005685/2019-W01 2019/08/09 12:4509.08.2019 12:45 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806406_opening.pdf
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU) POŠTA SLOVENIJE D.O.O. JN004308/2019-E01 2019/07/19 10:0319.07.2019 10:03 2019/08/20 12:0020.08.2019 12:00 1566295202_opening.pdf
Nakup, najem in vzdrževanje programske opreme ESRI za 3 leta v obdobju 2019 do 2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI / 2019/08/07 13:0607.08.2019 13:06 2019/08/14 12:0014.08.2019 12:00 1565776802_opening.pdf
Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004400/2019-B01 2019/06/26 09:0526.06.2019 09:05 2019/08/14 10:0014.08.2019 10:00 1565769603_opening.pdf
Izgradnja prizidka k Šolskemu centru Celje ŠOLSKI CENTER CELJE JN005228/2019-B01 2019/07/23 09:4123.07.2019 09:41 2019/08/08 10:0008.08.2019 10:00 1565251202_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, Sklop 1: E2 in Sklop 2: E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2019/07/26 09:1626.07.2019 09:16 2019/07/31 10:0031.07.2019 10:00 1564560002_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2019/07/24 09:3824.07.2019 09:38 2019/07/30 10:0030.07.2019 10:00 1564473608_opening.pdf
Nakup aparatov za patogensko inaktivacijo trombocitnih komponent, vzdrževanje in popravila aparata ter dobava potrošnega materiala ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004526/2019-B01 2019/07/01 10:2101.07.2019 10:21 2019/07/29 10:0029.07.2019 10:00 1564387203_opening.pdf
Adaptacija prostorov stavbe Gosposka 13 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004846/2019-W01 2019/07/10 09:3710.07.2019 09:37 2019/07/23 11:0023.07.2019 11:00 1563872402_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2019/2020 OBČINA ANKARAN JN004802/2019-W01 2019/07/08 15:2008.07.2019 15:20 2019/07/23 10:3023.07.2019 10:30 1563870604_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade na objektih B1, D1 in D2 na Brdu v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004787/2019-W01 2019/07/08 12:3608.07.2019 12:36 2019/07/23 10:0023.07.2019 10:00 1563868801_opening.pdf
NABAVA 48 KRISTALOV CSI(TL) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004613/2019-W01 2019/07/02 15:1502.07.2019 15:15 2019/07/19 10:0019.07.2019 10:00 1563523205_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/07/10 10:0110.07.2019 10:01 2019/07/16 16:0016.07.2019 16:00 1563285607_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004444/2019-W01 2019/06/26 09:3426.06.2019 09:34 2019/07/15 10:0015.07.2019 10:00 1563177602_opening.pdf
Nakup in dobava živil DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN003986/2019-B01 2019/06/12 08:3912.06.2019 08:39 2019/07/12 10:0012.07.2019 10:00 1562918403_opening.pdf
Hitro tehnično vozilo JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN004280/2019-W01 2019/06/20 08:3720.06.2019 08:37 2019/07/10 10:0010.07.2019 10:00 1562745607_opening.pdf
Nakup učbenikov za učbeniški sklad 2019-2022 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004347/2019-W01 2019/06/21 11:5721.06.2019 11:57 2019/07/04 10:0004.07.2019 10:00 1562227203_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004234/2019-W01 2019/06/19 10:3119.06.2019 10:31 2019/07/03 10:0003.07.2019 10:00 1562140804_opening.pdf
Dobava sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003645/2019-B01 2019/06/03 11:0303.06.2019 11:03 2019/07/01 11:0001.07.2019 11:00 1561971609_opening.pdf
Satellite launch insurance (zavarovanje izstrelitve satelita) CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJE JN004134/2019-W01 2019/06/17 11:1217.06.2019 11:12 2019/06/27 08:0027.06.2019 08:00 1561615203_opening.pdf
Obnova kuhinje SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 2019/06/18 10:3318.06.2019 10:33 2019/06/24 14:0024.06.2019 14:00 1561377603_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN003236/2019-B01 2019/05/21 08:2621.05.2019 08:26 2019/06/19 10:0019.06.2019 10:00 1560931202_opening.pdf
Cargo warehouse services POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2019/06/11 12:2511.06.2019 12:25 2019/06/17 12:0017.06.2019 12:00 1560765602_opening.pdf
Nadgradnje poročilnega sistema 2019-2023 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003052/2019-B01 2019/05/15 15:4615.05.2019 15:46 2019/06/13 10:0013.06.2019 10:00 1560412801_opening.pdf
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003284/2019-W01 2019/05/22 12:4622.05.2019 12:46 2019/06/13 09:0013.06.2019 09:00 1560409202_opening.pdf
Uvedba registracijskega sistema Kadris 4 RIS UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2019/05/29 11:0829.05.2019 11:08 2019/06/10 12:0010.06.2019 12:00 1560160802_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2019 OBČINA ANKARAN JN003508/2019-W01 2019/05/29 10:3129.05.2019 10:31 2019/06/10 11:0010.06.2019 11:00 1560157202_opening.pdf
Izvedba BIM nadzora pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003372/2019-W01 2019/05/24 09:2024.05.2019 09:20 2019/06/07 10:0007.06.2019 10:00 1559894401_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002651/2019-B01 2019/04/26 09:3126.04.2019 09:31 2019/05/31 10:0031.05.2019 10:00 1559289602_opening.pdf
Obnova kuhinje SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN003117/2019-W01 2019/05/16 14:1016.05.2019 14:10 2019/05/31 10:0031.05.2019 10:00 1559289602_opening.pdf
Bioinformatska pot za analizo podatkov NGS in interpretacijo genetskih različic ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN002709/2019-B01 2019/04/29 08:4329.04.2019 08:43 2019/05/31 09:0031.05.2019 09:00 1559286002_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na strehi stanovanjskega objekta lamele D, soseske Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003214/2019-W01 2019/05/20 14:2020.05.2019 14:20 2019/05/30 10:0030.05.2019 10:00 1559203206_opening.pdf
Ureditev parkirnega sistema na parkirišču »Kamp Debeli rtič« OBČINA ANKARAN JN003072/2019-W01 2019/05/15 10:2615.05.2019 10:26 2019/05/29 11:0029.05.2019 11:00 1559120403_opening.pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil ter ostalega sanitarnega in čistilnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN002993/2019-W01 2019/05/13 14:2213.05.2019 14:22 2019/05/28 10:0028.05.2019 10:00 1559030403_opening.pdf
Prenova pomivalnice DOM POČITKA MENGEŠ JN003210/2019-W01 2019/05/20 14:1520.05.2019 14:15 2019/05/27 10:0027.05.2019 10:00 1558944002_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop E2 in sklop E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002762/2019-B01 2019/04/29 22:4929.04.2019 22:49 2019/05/27 09:3027.05.2019 09:30 1558942202_opening.pdf
Nakup e-beam evaporatorja / Supply of a e-beam evaporator INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002338/2019-B01 2019/04/23 13:3923.04.2019 13:39 2019/05/21 10:0021.05.2019 10:00 1558425603_opening.pdf
Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29, Borovnica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002921/2019-W01 2019/05/09 14:1909.05.2019 14:19 2019/05/17 10:0017.05.2019 10:00 1558080001_opening.pdf
Priprava pisnega ZK predloga 971 za stavbe ID 317, 318, 319 in 320, k.o. 1758- Dragomelj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002696/2019-W01 2019/04/26 14:2426.04.2019 14:24 2019/05/15 10:0015.05.2019 10:00 1557907201_opening.pdf
Dobava živil za gostinske obrate OBČINA ANKARAN JN002609/2019-W01 2019/04/25 09:2725.04.2019 09:27 2019/05/14 11:0014.05.2019 11:00 1557824406_opening.pdf
Dobava električne energije 2019 - 2023 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002225/2019-B01 2019/04/12 10:3612.04.2019 10:36 2019/05/10 11:0010.05.2019 11:00 1557478801_opening.pdf
Implementacija ERP sistema JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN002289/2019-W01 2019/04/15 09:1715.04.2019 09:17 2019/05/08 12:0008.05.2019 12:00 1557309601_opening.pdf
Obnova vodovoda v zahodnem delu naselja Velesovo OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002317/2019-W01 2019/04/15 14:4515.04.2019 14:45 2019/05/08 09:0008.05.2019 09:00 1557298802_opening.pdf
Zavarovalne storitve 2019 - 2025 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002046/2019-W01 2019/04/05 11:5105.04.2019 11:51 2019/04/30 12:0030.04.2019 12:00 1556618402_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na balkonih večstanovanjskega objekta Podbreznik B2, št. 112 in 112A v Novem mestu STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002485/2019-W01 2019/04/19 09:1919.04.2019 09:19 2019/04/29 10:0029.04.2019 10:00 1556524801_opening.pdf
Izvedba del na zamenjavi tlaka na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Ljubljanska cesta 4, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002356/2019-W01 2019/04/16 09:4116.04.2019 09:41 2019/04/24 10:0024.04.2019 10:00 1556092802_opening.pdf
Prenova pomivalnice DOM POČITKA MENGEŠ JN002205/2019-W01 2019/04/11 13:2311.04.2019 13:23 2019/04/19 10:0019.04.2019 10:00 1555660804_opening.pdf
Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2019-2021 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001964/2019-W01 2019/04/03 11:1703.04.2019 11:17 2019/04/12 10:0012.04.2019 10:00 1555056003_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilce 1 (objekt B2), F4 - Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001863/2019-W01 2019/03/29 09:4329.03.2019 09:43 2019/04/08 10:0008.04.2019 10:00 1554710402_opening.pdf
Najem, vzdrževanje in izvlek zagatnic STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/04/01 09:0401.04.2019 09:04 2019/04/08 10:0008.04.2019 10:00 1554710402_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2019 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000984/2019-B01 2019/02/21 14:5221.02.2019 14:52 2019/04/04 09:0004.04.2019 09:00 1554361203_opening.pdf
Akreditacija po standardu AACI UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2019/03/27 13:4427.03.2019 13:44 2019/04/03 10:0003.04.2019 10:00 1554278402_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/03/18 11:3218.03.2019 11:32 2019/04/01 10:0001.04.2019 10:00 1554105601_opening.pdf
Prenova pomivalnice na objektu Doma počitka Mengeš DOM POČITKA MENGEŠ JN001499/2019-W01 2019/03/14 14:4614.03.2019 14:46 2019/03/29 10:0029.03.2019 10:00 1553850002_opening.pdf
Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let OBČINA ŽUŽEMBERK JN001605/2019-W01 2019/03/19 13:4019.03.2019 13:40 2019/03/26 10:0026.03.2019 10:00 1553590803_opening.pdf
Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) OBČINA ANKARAN JN001286/2019-W01 2019/03/07 10:1307.03.2019 10:13 2019/03/25 12:0025.03.2019 12:00 1553511602_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE 2019/03/18 11:3318.03.2019 11:33 2019/03/25 10:0025.03.2019 10:00 1553504402_opening.pdf
Izvedba sanacije zunanje ureditve okolice objekta F3 na Ježkovi ulici 1-3-5 Brdo Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001521/2019-W01 2019/03/15 10:2615.03.2019 10:26 2019/03/22 10:0022.03.2019 10:00 1553245201_opening.pdf
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 35/100 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKLJE NA GORENJSKEM JN000936/2019-B01 2019/02/19 21:4319.02.2019 21:43 2019/03/21 12:0021.03.2019 12:00 1553166001_opening.pdf
Izvedba tesnjenja zgornje površine parkirišč, Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001520/2019-W01 2019/03/15 10:2315.03.2019 10:23 2019/03/21 10:0021.03.2019 10:00 1553158802_opening.pdf
Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001309/2019-W01 2019/03/08 09:3008.03.2019 09:30 2019/03/15 10:0015.03.2019 10:00 1552640402_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001140/2019-W01 2019/02/28 10:1728.02.2019 10:17 2019/03/13 10:0013.03.2019 10:00 1552467602_opening.pdf
Storitve čiščenja 2019-2023 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000515/2019-B01 2019/02/01 09:1901.02.2019 09:19 2019/02/28 11:0028.02.2019 11:00 1551348002_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE posredovana ponudniku, postopek s pogajanji, ki poteka v več fazah 2019/02/20 11:5220.02.2019 11:52 2019/02/22 16:0022.02.2019 16:00 1550847603_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ / 2019/02/06 15:0706.02.2019 15:07 2019/02/19 10:0019.02.2019 10:00 1550566802_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/02/14 12:2414.02.2019 12:24 2019/02/18 08:0018.02.2019 08:00 1550473202_opening.pdf
Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA JN000372/2019-B01 2019/01/24 10:4924.01.2019 10:49 2019/02/15 11:0015.02.2019 11:00 1550224802_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/02/07 09:0007.02.2019 09:00 2019/02/15 08:0015.02.2019 08:00 1550214002_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE 2019/02/01 09:5701.02.2019 09:57 2019/02/07 10:0007.02.2019 10:00 1549530002_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za Novo Pobrežje v Mariboru STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/01/29 11:0229.01.2019 11:02 2019/02/01 10:0001.02.2019 10:00 1549011602_opening.pdf
Vgradnja sistema proti zrušitvi kontejnerjev na RTG dvigalih Konecranes LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/12/18 15:2218.12.2018 15:22 2019/02/01 09:0001.02.2019 09:00 1549008003_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/01/31 09:1331.01.2019 09:13 2019/01/31 12:0031.01.2019 12:00 1548932404_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/01/18 08:0318.01.2019 08:03 2019/01/31 00:0031.01.2019 00:00 1548889204_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN000167/2019-W01 2019/01/15 10:4215.01.2019 10:42 2019/01/29 10:0029.01.2019 10:00 1548752401_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/01/14 15:5914.01.2019 15:59 2019/01/25 10:0025.01.2019 10:00 1548406801_opening.pdf
Dobava pisarniškega potrošnega materiala ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE JN008618/2018-B01 2018/12/18 07:5018.12.2018 07:50 2019/01/21 10:0021.01.2019 10:00 1548061201_opening.pdf
Najem tiskalnikov NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN000022/2019-W01 2019/01/04 13:1004.01.2019 13:10 2019/01/18 12:0018.01.2019 12:00 1547809203_opening.pdf
Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN008274/2018-B01 2018/12/03 10:1903.12.2018 10:19 2019/01/18 11:0018.01.2019 11:00 1547805603_opening.pdf
Storitve nadgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema sklada JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN008669/2018-W01 2018/12/19 14:4519.12.2018 14:45 2019/01/18 11:0018.01.2019 11:00 1547805604_opening.pdf
Avtomatiziran sistem za presejalno testiranje krvodajalcev ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN008303/2018-B01 2018/12/04 09:1904.12.2018 09:19 2019/01/15 10:0015.01.2019 10:00 1547542802_opening.pdf
Izvedba arheoloških raziskav na lokaciji stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco, Maribor STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000039/2019-W01 2019/01/07 13:2207.01.2019 13:22 2019/01/15 10:0015.01.2019 10:00 1547542802_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN008671/2018-W01 2018/12/19 14:3919.12.2018 14:39 2019/01/04 10:0004.01.2019 10:00 1546592402_opening.pdf
Občasni prevozi šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008465/2018-W01 2018/12/10 14:0610.12.2018 14:06 2018/12/24 11:0024.12.2018 11:00 1545645601_opening.pdf
Nakup in vzdrževanje infrastrukturne opreme AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN008290/2018-W01 2018/12/03 12:5703.12.2018 12:57 2018/12/21 09:0021.12.2018 09:00 1545379202_opening.pdf
WilLza 2019(pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2018/11/16 15:3016.11.2018 15:30 2018/12/17 11:0017.12.2018 11:00 1545040802_opening.pdf
Purchase of 10 pcs APS push plates LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/11/19 09:2019.11.2018 09:20 2018/12/14 12:0014.12.2018 12:00 1544785203_opening.pdf
Nakup tehnološke opreme za izvajanje meritev športnikov UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT 2018/12/06 14:3806.12.2018 14:38 2018/12/14 10:0014.12.2018 10:00 1544778005_opening.pdf
Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN007839/2018-W01 2018/11/13 15:0013.11.2018 15:00 2018/11/30 11:4530.11.2018 11:45 1543574703_opening.pdf
Občasni prevozi šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007891/2018-W01 2018/11/15 11:2115.11.2018 11:21 2018/11/29 10:0029.11.2018 10:00 1543482004_opening.pdf
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN007599/2018-B01 2018/10/30 16:1230.10.2018 16:12 2018/11/26 10:0026.11.2018 10:00 1543222803_opening.pdf
Dobava sanitetnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN007677/2018-W01 2018/11/06 13:0906.11.2018 13:09 2018/11/21 10:0021.11.2018 10:00 1542790810_opening.pdf
Nakup in dobava hrane 2018-2022 SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA JN007238/2018-B01 2018/10/18 09:1018.10.2018 09:10 2018/11/16 10:0016.11.2018 10:00 1542358809_opening.pdf
Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti OBČINA ANKARAN JN007529/2018-W01 2018/10/29 13:2829.10.2018 13:28 2018/11/14 11:0014.11.2018 11:00 1542189603_opening.pdf
Vzdrževanje avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov PE PLC LJ, PLC MB POŠTA SLOVENIJE D.O.O. JN006946/2018-W01 2018/10/09 09:0409.10.2018 09:04 2018/11/12 12:0012.11.2018 12:00 1542020403_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004599/2018-B01 2018/09/17 14:4617.09.2018 14:46 2018/10/30 10:0030.10.2018 10:00 1540890003_opening.pdf
Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007192/2018-W01 2018/10/16 14:0416.10.2018 14:04 2018/10/30 10:0030.10.2018 10:00 1540890005_opening.pdf
Nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere) CENTER ODLIČNOSTI ZA INTEGRIRANE PRISTOPE V KEMIJI IN BIOLOGIJI PROTEINOV, LJUBLJANA JN006566/2018-W01 2018/09/21 13:0521.09.2018 13:05 2018/10/25 10:0025.10.2018 10:00 1540454402_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, E2 in E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004600/2018-B01 2018/10/04 08:0004.10.2018 08:00 2018/10/25 10:0025.10.2018 10:00 1540454403_opening.pdf
Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007189/2018-W01 2018/10/16 13:1416.10.2018 13:14 2018/10/23 12:0023.10.2018 12:00 1540288804_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007088/2018-W01 2018/10/12 10:5812.10.2018 10:58 2018/10/19 10:0019.10.2018 10:00 1539936002_opening.pdf
NAJEM DOSTOPA DO PSIHOLOŠKIH ZBIRK ZALOŽBE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) ZA LETO 2019 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006976/2018-W01 2018/10/09 09:3609.10.2018 09:36 2018/10/18 12:0018.10.2018 12:00 1539856802_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006981/2018-W01 2018/10/09 10:1409.10.2018 10:14 2018/10/15 10:0015.10.2018 10:00 1539590403_opening.pdf
Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006607/2018-W01 2018/09/24 15:1624.09.2018 15:16 2018/10/15 09:0015.10.2018 09:00 1539586803_opening.pdf
Oblikovalske storitve CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006619/2018-W01 2018/09/25 10:3125.09.2018 10:31 2018/10/10 10:0010.10.2018 10:00 1539158403_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2019 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006049/2018-W01 2018/09/03 12:4003.09.2018 12:40 2018/10/08 13:0008.10.2018 13:00 1538996402_opening.pdf
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN006133/2018-B01 2018/09/06 12:3006.09.2018 12:30 2018/10/04 10:0004.10.2018 10:00 1538640005_opening.pdf
Nakup repetitivnega transkranialnega magnetnega stimulatorja s TMS kompatibilnim elektroencefalografom UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006520/2018-W01 2018/09/20 13:3220.09.2018 13:32 2018/09/28 11:4528.09.2018 11:45 1538127903_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2019 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN006398/2018-W01 2018/09/14 14:3814.09.2018 14:38 2018/09/28 11:3028.09.2018 11:30 1538127006_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE JN005905/2018-B01 2018/08/27 17:4227.08.2018 17:42 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121602_opening.pdf
Napredna zunanja sistemska administracija JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN006493/2018-W01 2018/09/19 12:2219.09.2018 12:22 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121603_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006524/2018-W01 2018/09/20 13:5920.09.2018 13:59 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121604_opening.pdf
Izvedba aktivnosti promocije poklicev v obrti in podjetništvu v realnem delovnem okolju na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006542/2018-W01 2018/09/21 09:0421.09.2018 09:04 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121605_opening.pdf
Izvedba obiskov bodočih dijakov v slovenskih podjetjih v letih 2018 in 2019 CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006454/2018-W01 2018/09/19 12:3319.09.2018 12:33 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948802_opening.pdf
Potujoča razstava poklicev prihodnosti CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006452/2018-W01 2018/09/19 12:3519.09.2018 12:35 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948803_opening.pdf
Izvajanje delavnic za spoznavanje proizvodnih materialov in izdelava priročnika CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006450/2018-W01 2018/09/19 12:4019.09.2018 12:40 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948803_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006446/2018-W01 2018/09/18 10:0618.09.2018 10:06 2018/09/25 10:0025.09.2018 10:00 1537862402_opening.pdf
Sanacija občinskih cesta na območju zaselka Rožnik, Ankaran OBČINA ANKARAN JN006306/2018-W01 2018/09/12 14:3012.09.2018 14:30 2018/09/24 13:3024.09.2018 13:30 1537788602_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006370/2018-W01 2018/09/14 09:2814.09.2018 09:28 2018/09/24 10:0024.09.2018 10:00 1537776003_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006254/2018-W01 2018/09/11 13:2111.09.2018 13:21 2018/09/21 10:0021.09.2018 10:00 1537516803_opening.pdf
Izvedba vrtin za potrebe okoljskega monitoringa podzemnih vod na lokaciji odlagališča NSRAO Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN006235/2018-W01 2018/09/10 15:3310.09.2018 15:33 2018/09/20 10:0020.09.2018 10:00 1537430402_opening.pdf
Ureditev dvorišča na Zvezdarski 1 ter postavitev dvigala MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006120/2018-W01 2018/09/05 16:5905.09.2018 16:59 2018/09/17 11:3017.09.2018 11:30 1537176602_opening.pdf
Mamografski aparat - operativni leasing SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN005506/2018-B01 2018/08/09 10:0309.08.2018 10:03 2018/09/05 12:0005.09.2018 12:00 1536141602_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005036/2018-B01 2018/07/23 07:0523.07.2018 07:05 2018/09/05 09:0005.09.2018 09:00 1536130803_opening.pdf
Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O. JN005702/2018-W01 2018/08/17 14:4817.08.2018 14:48 2018/09/04 12:0004.09.2018 12:00 1536055203_opening.pdf
Izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN005716/2018-W01 2018/08/20 11:3020.08.2018 11:30 2018/09/04 11:0004.09.2018 11:00 1536051603_opening.pdf
Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema naročnika JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN004884/2018-B01 2018/07/17 10:3417.07.2018 10:34 2018/08/30 10:0030.08.2018 10:00 1535616003_opening.pdf
Poslovni najem dezinfektorjev za fleksibilne endoskope SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN005403/2018-W01 2018/08/08 15:4408.08.2018 15:44 2018/08/24 14:0024.08.2018 14:00 1535112003_opening.pdf
Nacionalna kampanja za promocijo poklicev CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005621/2018-W01 2018/08/14 09:3214.08.2018 09:32 2018/08/24 10:0024.08.2018 10:00 1535097603_opening.pdf
Novogradnja zdravstvenega doma OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004632/2018-B01 2018/07/10 14:2610.07.2018 14:26 2018/08/22 08:3022.08.2018 08:30 1534919402_opening.pdf
Pohištvena oprema ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE JN005313/2018-W01 2018/07/31 14:4531.07.2018 14:45 2018/08/20 10:0020.08.2018 10:00 1534752003_opening.pdf
Promocija obrtniških poklicev na sejmu CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005164/2018-W01 2018/07/25 15:1725.07.2018 15:17 2018/08/16 10:0016.08.2018 10:00 1534406403_opening.pdf
Dobava računalniške opreme za obdobje štirih let NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004479/2018-B01 2018/07/02 22:0002.07.2018 22:00 2018/08/13 11:0013.08.2018 11:00 1534150803_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2018/2019 OBČINA ANKARAN JN005163/2018-W01 2018/07/25 14:3725.07.2018 14:37 2018/08/06 12:3006.08.2018 12:30 1533551401_opening.pdf
Nadgradnja centralnega parkirišča - javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta - ponovitev postopka SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN003317/2018-A01 2018/05/29 13:5429.05.2018 13:54 2018/08/03 12:0003.08.2018 12:00 1533290402_opening.pdf
Nadgradnja sistema za beleženje pozicije in orientacije letala KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN004971/2018-W01 2018/07/18 15:2318.07.2018 15:23 2018/07/31 12:0031.07.2018 12:00 1533031201_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN004896/2018-W01 2018/07/19 14:5819.07.2018 14:58 2018/07/31 10:0031.07.2018 10:00 1533024003_opening.pdf
Nadgradnja sistema Kadris 4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2018/07/24 09:4124.07.2018 09:41 2018/07/27 11:4527.07.2018 11:45 1532684701_opening.pdf
Storitve občasnih šolskih prevozov za Gimnazijo Bežigrad 2018-2022 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004782/2018-W01 2018/07/12 13:0312.07.2018 13:03 2018/07/26 10:0026.07.2018 10:00 1532592004_opening.pdf
Novogradnja športnega objekta - pokrito igrišče OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004451/2018-B01 2018/07/02 14:0802.07.2018 14:08 2018/07/25 08:3025.07.2018 08:30 1532500203_opening.pdf
Dobava praškovnega difraktomera ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004753/2018-W01 2018/07/11 14:5011.07.2018 14:50 2018/07/24 11:3024.07.2018 11:30 1532424602_opening.pdf
Nakup in dobava živil za obdobje enega leta DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN004184/2018-B01 2018/06/22 06:5622.06.2018 06:56 2018/07/23 10:0023.07.2018 10:00 1532332803_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003999/2018-B01 2018/06/18 12:3518.06.2018 12:35 2018/07/19 09:0019.07.2018 09:00 1531983603_opening.pdf
Izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN004141/2018-W01 2018/06/21 08:4121.06.2018 08:41 2018/07/17 11:3017.07.2018 11:30 1531819803_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto - III. faza JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN003920/2018-B01 2018/06/15 07:5715.06.2018 07:57 2018/07/16 11:3016.07.2018 11:30 1531733402_opening.pdf
Dobava in montaža knjižnih regalov s podestom NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004125/2018-W01 2018/06/20 14:4520.06.2018 14:45 2018/07/06 10:0006.07.2018 10:00 1530864004_opening.pdf
Okvirni sporazum za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2019-2022 KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE JN003684/2018-B01 2018/06/05 22:0005.06.2018 22:00 2018/07/05 10:0005.07.2018 10:00 1530777602_opening.pdf
Nakup interaktivnih zaslonov GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004103/2018-W01 2018/06/20 11:0020.06.2018 11:00 2018/07/05 10:0005.07.2018 10:00 1530777603_opening.pdf
Nakup plazemske rezalne mize s CAD/CAM opremo ŠOLSKI CENTER CELJE JN004206/2018-W01 2018/06/22 14:0222.06.2018 14:02 2018/07/04 10:0004.07.2018 10:00 1530691205_opening.pdf
Nakup dveh videostolpov SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN003447/2018-W01 2018/05/29 13:4429.05.2018 13:44 2018/07/03 10:0003.07.2018 10:00 1530604802_opening.pdf
Dobava električne z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN003427/2018-B01 2018/05/29 14:5229.05.2018 14:52 2018/07/02 10:3002.07.2018 10:30 1530520203_opening.pdf
Nakup dveh vozil GVGP-1 JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN003957/2018-W01 2018/06/14 14:1914.06.2018 14:19 2018/07/02 10:0002.07.2018 10:00 1530518402_opening.pdf
Pod Pekrsko gorco, Maribor – Storitve strokovnega nadzora nad implementacijo BIM modela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004075/2018-W01 2018/06/19 15:1019.06.2018 15:10 2018/06/29 10:0029.06.2018 10:00 1530259202_opening.pdf
Feroelektrični analizator z magnetnim modulom INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO JN003644/2018-W01 2018/06/05 13:0305.06.2018 13:03 2018/06/20 10:0020.06.2018 10:00 1529481602_opening.pdf
Dozidva poslovilnih vežic v Cerkljah OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003778/2018-W01 2018/06/08 08:4308.06.2018 08:43 2018/06/20 08:3020.06.2018 08:30 1529476201_opening.pdf
Dobava živil za gostinske obrate OBČINA ANKARAN JN003732/2018-W01 2018/06/07 08:1807.06.2018 08:18 2018/06/18 11:3018.06.2018 11:30 1529314202_opening.pdf
Ureditev območja ŠRP Sv. Katarina za potrebe nogometa OBČINA ANKARAN JN003518/2018-W01 2018/05/31 09:1631.05.2018 09:16 2018/06/15 10:3015.06.2018 10:30 1529051402_opening.pdf
Zemeljska dela in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002655/2018-B01 2018/06/04 16:0304.06.2018 16:03 2018/06/15 10:0015.06.2018 10:00 1529049602_opening.pdf
NABAVA NOVEGA MOSTNEGA DVIGALA - JN 123/2018 LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN003018/2018-L01 2018/05/15 12:3915.05.2018 12:39 2018/06/15 09:3015.06.2018 09:30 1529047801_opening.pdf
Izvedba ureditve prehoda za pešce preko državne ceste R2-406, odsek 1407 »Križišče Moretini-Ankaran-MP Lazaret« v km 7+148 na Jadranski cesti v Občini Ankaran, vključno z manjkajočim delom pešpoti za OBČINA ANKARAN JN003496/2018-W01 2018/05/30 12:1830.05.2018 12:18 2018/06/14 12:0014.06.2018 12:00 1528970403_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka (pogajanja) OBČINA MIRNA PEČ 2018/06/13 11:1413.06.2018 11:14 2018/06/13 12:0013.06.2018 12:00 1528884002_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka (pogajanja) OBČINA MIRNA PEČ 2018/06/11 14:1011.06.2018 14:10 2018/06/13 11:0013.06.2018 11:00 1528880402_opening.pdf
Najem večnamenskih tiskalnikov GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN003526/2018-W01 2018/05/31 10:0131.05.2018 10:01 2018/06/08 10:0008.06.2018 10:00 1528444802_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002942/2018-W01 2018/05/09 13:3709.05.2018 13:37 2018/06/07 10:0007.06.2018 10:00 1528358401_opening.pdf
Dobava računalniške opreme in aplikacij Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka OBČINA MIRNA PEČ JN003372/2018-W01 2018/05/25 13:0925.05.2018 13:09 2018/06/07 10:0007.06.2018 10:00 1528358402_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje 2019-2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002944/2018-W01 2018/05/09 15:3509.05.2018 15:35 2018/06/06 11:0006.06.2018 11:00 1528275603_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad ŠOLSKI CENTER CELJE JN003364/2018-W01 2018/05/25 10:2825.05.2018 10:28 2018/06/05 11:0005.06.2018 11:00 1528189203_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2018 OBČINA ANKARAN JN003376/2018-W01 2018/05/25 14:3225.05.2018 14:32 2018/06/05 11:0005.06.2018 11:00 1528189204_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka OBČINA MIRNA PEČ JN003121/2018-W01 2018/05/17 09:5417.05.2018 09:54 2018/06/05 10:0005.06.2018 10:00 1528185602_opening.pdf
Cestna navezava na novi Srminski vhod LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/05/18 14:1918.05.2018 14:19 2018/06/04 10:0004.06.2018 10:00 1528099202_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2018-2021 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2018/05/29 11:2429.05.2018 11:24 2018/05/31 11:0031.05.2018 11:00 1527757204_opening.pdf
Nakup treh gasilskih vozil JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN002696/2018-B01 2018/04/25 09:4425.04.2018 09:44 2018/05/31 10:0031.05.2018 10:00 1527753603_opening.pdf
Oprema novega vrtca OBČINA ŽUŽEMBERK JN002691/2018-B01 2018/04/25 12:0825.04.2018 12:08 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494403_opening.pdf
Dobava zdravil 2018-2022 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002814/2018-B01 2018/04/30 08:4230.04.2018 08:42 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494404_opening.pdf
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA JN002999/2018-W01 2018/05/12 08:4712.05.2018 08:47 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494405_opening.pdf
Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002982/2018-W01 2018/05/11 08:3311.05.2018 08:33 2018/05/25 10:0025.05.2018 10:00 1527235203_opening.pdf
Novogradnja športnega objekta - pokrito igrišče OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002773/2018-B01 2018/04/26 12:3926.04.2018 12:39 2018/05/23 08:3023.05.2018 08:30 1527057002_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2018-2021 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN002831/2018-W01 2018/04/30 15:0630.04.2018 15:06 2018/05/21 10:0021.05.2018 10:00 1526889602_opening.pdf
Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina OBČINA ANKARAN JN002834/2018-W01 2018/05/03 09:2603.05.2018 09:26 2018/05/17 11:0017.05.2018 11:00 1526547603_opening.pdf
DOZIDAVA POSLOVILINIH VEŽIC V CERKLJAH OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002488/2018-W01 2018/04/11 14:4311.04.2018 14:43 2018/05/15 08:3015.05.2018 08:30 1526365802_opening.pdf
Fizično, tehnično in intervencijsko varovanjeFizično, tehnično in intervencijsko varovanje SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002495/2018-B01 2018/04/12 09:5412.04.2018 09:54 2018/05/10 12:0010.05.2018 12:00 1525946402_opening.pdf
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA JN002580/2018-W01 2018/04/18 14:4118.04.2018 14:41 2018/05/08 10:0008.05.2018 10:00 1525766402_opening.pdf
Preureditev in obnova hale Troples za PC TA LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002505/2018-W01 2018/04/12 14:3712.04.2018 14:37 2018/05/07 09:3007.05.2018 09:30 1525678202_opening.pdf
Najem dveh hematoloških analizatorjev SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002377/2018-B01 2018/04/25 11:5425.04.2018 11:54 2018/05/03 12:0003.05.2018 12:00 1525341602_opening.pdf
Laboratorijske storitve za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002046/2018-B01 2018/03/29 12:0829.03.2018 12:08 2018/04/26 10:0026.04.2018 10:00 1524729603_opening.pdf
Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. OBČINA ANKARAN JN002453/2018-W01 2018/04/09 14:0409.04.2018 14:04 2018/04/25 10:0025.04.2018 10:00 1524643202_opening.pdf
Strokovni nadzor gradnje SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002485/2018-W01 2018/04/12 09:4912.04.2018 09:49 2018/04/23 10:0023.04.2018 10:00 1524470402_opening.pdf
Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2018/04/13 15:2813.04.2018 15:28 2018/04/20 10:0020.04.2018 10:00 1524211203_opening.pdf
Oblikovalske storitve CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN002017/2018-W01 2018/03/28 13:5828.03.2018 13:58 2018/04/13 10:0013.04.2018 10:00 1523606403_opening.pdf
Storitve čiščenja SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO JN001955/2018-W01 2018/03/26 14:5526.03.2018 14:55 2018/04/09 10:0009.04.2018 10:00 1523260804_opening.pdf