Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.03.2019 ob 13:44:05 je bila

26f6bfbd03901dcf3bc307c3320015ee76a398db