Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.09.2019 ob 12:32:32 je bila

4f6ee58820339746418f2bd8bf80b1356c186774


Ponudnik

AVGUSTA, RAZISKOVALNA IN STORITVENA DEJAVNOST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 95.100,09 z DDV