Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.11.2019 ob 13:11:59 je bila

8da208a3148c566dc31482fe6019a49d2aa10c71


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 36.728,24 brez DDV