Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.12.2019 ob 11:20:08 je bila

87ece205ef826aead24e4f8d47515e26ecf71875