Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.07.2019 ob 13:21:24 je bila

a62be8aa914ce297b542cb626e9295a651bf55a6


Ni prispelih ponudb.