Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.06.2019 ob 08:37:03 je bila

3676a495a3b19e259c00f1842ecd8b05c8a360ac


Ponudnik

ROSENBAUER, PROIZVODNJA IN TRGOVINA ZA GASILSKO DEJAVNOST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 90.147,45 brez DDV