Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.04.2019 ob 09:17:20 je bila

007e17459528c1eb87a6116af78d2ab570970dcf


Ponudnik

ADACTA, PROGRAMSKA OPREMA D.O.O., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 200.568,00 z DDV