Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.04.2019 ob 11:17:54 je bila

fb4fb91d720cbf74b8f1c2d808880c491ffd2bc1


Ponudnik

VALUTA, DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 27.800,00 brez DDV

Ponudnik

BDO REVIZIJA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 36.450,00 brez DDV

Ponudnik

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 43.500,00 brez DDV

Ponudnik

BM VERITAS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 34.500,00 brez DDV

Ponudnik

REVIDERA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 30.360,00 brez DDV