Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.11.2019 ob 14:22:55 je bila

4ab1963e663694e0998bb1b9d0a79d7058b8ce95


Ponudnik

HERBBY AVTOŠOLA, NEURGENTNI PREVOZ BOLNIKOV D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun: