Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.06.2019 ob 09:34:43 je bila

b98c4e146576dd07a4d7ab7a92069f157f3652a3


Ponudnik

REMONT GRADBENO PODJETJE D.O.O. AJDOVŠČINA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 504.745,04 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 312.784,17 brez DDV