Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.10.2019 ob 13:26:06 je bila

d9592a83bd05e194844a92fe5d41775cffed4773


Ponudnik

VALENARIUS, GRADBENA KEMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 69.989,71 brez DDV

Ponudnik

MG PROJEKTI D.O.O., DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 79.465,01 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 93.567,10 brez DDV