Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.10.2019 ob 10:54:41 je bila

450f20479ae9b75448c4ae539710524d91153fd7


Ponudnik

MG PROJEKTI D.O.O., DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 63,03 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 78.848,81 brez DDV

Ponudnik

VALENARIUS, GRADBENA KEMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 65.996,74 brez DDV