Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.08.2019 ob 13:06:11 je bila

7dd9963644ffed699e4bd5969133aacbd9ea4b45