Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.09.2019 ob 10:01:08 je bila

3210c41222669c1a2271cae88e12cb41bebde716


Ponudnik

IMPULS TRGOVINA IN DRUGE STORITVE, DOMŽALE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 33.183,95 brez DDV