Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.09.2019 ob 14:21:21 je bila

9560a1a61ecb72d7386e22a6cb8f03ef644b2f6a


Ni prispelih ponudb.