Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.05.2019 ob 14:10:54 je bila

9d4b5e63c69306e46da53e9fd7454e4c1dba57d9


Ni prispelih ponudb.