Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.08.2019 ob 13:38:27 je bila

278d108e1dea4e7771e8463d578d1ae4a80e170c


Ponudnik

EHO PROJEKT, EROZIJA, HUDOURNIŠTVO, OKOLJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 62.261,05 brez DDV