Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 31.10.2019 ob 09:49:35 je bila

2a6f0a8bd166b50c35a1dd3599292546a3904bf7


Ponudnik

SALESIANER MIETTEX PERITEKS, NEGOVANJE IN IZPOSOJA TEKSTILA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1,05 brez DDV

Ponudnik

NEGOVANJE TEKSTILIJ ŠINKOVEC, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 181.962,00 brez DDV