Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.04.2019 ob 13:23:52 je bila

a8c5adbc5419c0962c77d41d4add6d02a7ccc822


Ponudnik

AKVAING D.O.O., STROJNE INŠTALACIJE IN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 69.032,25 brez DDV

Ponudnik

KRABE VON, STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 60.062,00 brez DDV

Ponudnik

GRATING M TEAM, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 68,84 brez DDV

Ponudnik

SAGO-GRAD, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

SAGO-GRAD, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 69.287,65 brez DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 59.360,71 brez DDV

Ponudnik

ENERGO PROJEKT, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, IZVEDBO, STROKOVNI NADZOR IN INŽENIRING, D.O.O.,

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 74.458,19 brez DDV