Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.02.2020 ob 10:44:56 je bila

d6cee3b22f02692b06361ea3ff70e6047049a99d


Ponudnik

DIALOGCO, KOMUNIKACIJSKE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 62.470,10 z DDV