Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.02.2020 ob 14:03:21 je bila

4266377cf56d6392de3593182fbb73be0f7c0aca


Ponudnik

VALINA VAROVANJE, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O.

Ponudnik

VALINA VAROVANJE, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.609.416,00 brez DDV

Ponudnik

VAROVANJE GALEKOM, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.422.696,00 brez DDV