Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.08.2019 ob 12:45:01 je bila

c8da6a5b0b44d9bf776c6d81376c840d24f617c2


Ponudnik

IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE D.O.O. LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 217.823,00 brez DDV