Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.05.2019 ob 12:46:51 je bila

5c079ccd9f3ea5a15a609edc28e2a8a60754e41e


Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 73.999,60 z DDV

Ponudnik

INKAING, GRADNJE, POSREDOVANJE, PRODAJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 97.043,50 z DDV