Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.05.2019 ob 10:26:23 je bila

dafc0734b294509b157e00b7ec52b8f2c7a73260


Ponudnik

BIDOVEC ELEKTROINSTALACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 32.346,56 brez DDV