Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.05.2018 ob 14:52:38 je bila

c3d067d404295a8a05f948b44136defa6a9b230d


Ponudnik

ECE, ENERGETSKA DRUŽBA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.