Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.07.2018 ob 10:00:04 in je

4d3dd067cc38e6a40cf13a9dd5d3cdd136dc9035

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.07.2018 ob 13:58:04 je bila

ad0de0a684f35bd6eb2e3041f491b4fe694c97c1


Ponudnik

ALP OPREMA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 57.456,95 z DDV