Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.07.2018 ob 11:30:02 in je

8efad7e383ee0799bb66a96feaa34979407bd5da

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.07.2018 ob 14:50:02 je bila

efc927d0ae17350062aef30eb8374e06c941a611


Ponudnik

APARATURA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 91.600,00 brez DDV

Ponudnik

ROFA d.o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 89.194,00 brez DDV