Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.07.2018 ob 14:50:02 je bila

efc927d0ae17350062aef30eb8374e06c941a611


Ponudnik

APARATURA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 91.600,00 brez DDV

Ponudnik

ROFA d.o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 89.194,00 brez DDV