Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.06.2018 ob 11:30:02 in je

7ada8815c1447acd51609282ffe414c88817b9b1

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.06.2018 ob 13:56:57 je bila

48cd9b05d3764b1f8b7c21221a05ec6f06803690


Ponudnik

VIGROS - TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 4- ponudbena cena: 17.518,50 z DDV
 • Sklop 5- ponudbena cena: 21.616,46 z DDV
 • Sklop 7- ponudbena cena: 25.833,25 z DDV

Ponudnik

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 47.114,36 z DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 12.527,57 z DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 18.061,16 z DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 17.146,60 z DDV
 • Sklop 7- ponudbena cena: 6.539,95 z DDV

Ponudnik

TOBAČNA GROSIST, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 2- ponudbena cena: 15.219,50 z DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 20.553,21 z DDV

Ponudnik

KVIBO, DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 5- ponudbena cena: 15.445,50 z DDV

Ponudnik

LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 5- ponudbena cena: 20.656,89 z DDV

Ponudnik

GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 6- ponudbena cena: 4.095,85 z DDV

Ponudnik

ENGROTUŠ PODJETJE ZA TRGOVINO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 3- ponudbena cena: 18.611,51 z DDV
 • Sklop 7- ponudbena cena: 6.573,73 z DDV