Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.06.2018 ob 10:00:02 in je

572b37e3edaebb4688e42c2266cac5b06851d12b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.06.2018 ob 13:26:23 je bila

d622b15337799d012406fe9c30cb1d6401aab553


Ponudnik

aixACCT Systems GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 54.800,00 brez DDV