Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.02.2019 ob 09:57:15 je bila

01e1a140ea93d51edef8656ec25c472d3a907026


Ni prispelih ponudb.