Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 27.08.2018 17:46:22
Sprememba iz "28.09.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.08.2018 ob 17:46:22 je bila

6bf13206672927adb3d44aa453ed619f3b245693


Ni prispelih ponudb.