Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.01.2019 ob 11:02:01 je bila

79c450ac099af58d8737f2015809976db56bea90