Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.09.2018 ob 09:04:23 je bila

e6d54203dc2859bcc784dde8b918e89483747200


Ponudnik

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 80.000,00 z DDV