Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.09.2018 ob 10:00:05 in je

0e0840128eb9f57ae8a6c868bc318b771e7d1e47

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.09.2018 ob 09:04:23 je bila

e6d54203dc2859bcc784dde8b918e89483747200


Ponudnik

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 80.000,00 z DDV