Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.01.2019 ob 13:22:21 je bila

b23d52cd9d1405012678d42ab783837be28c61a8


Ponudnik

PJP d.o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 251.586,80 brez DDV