Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 24.08.2018 14:45:08
Sprememba iz "27.08.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.09.2018 ob 12:00:03 in je

1cddc6ebc6fee606de941571e21bc8b42be2fc7f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.08.2018 ob 11:02:21 je bila

1fadbef41361eb0009e71626b56c30358f37533b


Ponudnik

KOVA DRUŽBA ZA IZVAJANJE KOMPLETNEGA VARSTVA PRI DELU, D.O.O., CELJE

Ponudnik

AKIS, STORITVE IN GRADBENIŠTVO, D.O.O.

Ponudnik

DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.

Ponudnik

DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 7.796,40 brez DDV

Ponudnik

AKIS, STORITVE IN GRADBENIŠTVO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 37.914,00 brez DDV

Ponudnik

KOVA DRUŽBA ZA IZVAJANJE KOMPLETNEGA VARSTVA PRI DELU, D.O.O., CELJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 80.100,00 brez DDV

Ponudnik

BUREAU VERITAS, MEDNARODNO PODJETJE ZA OCENJEVANJE SKLADNOSTI, CERTIFICIRANJE IN USPOSABLJANJE S POD

Ponudnik

BUREAU VERITAS, MEDNARODNO PODJETJE ZA OCENJEVANJE SKLADNOSTI, CERTIFICIRANJE IN USPOSABLJANJE S POD

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 74.760,00 brez DDV